27110_USB iStore Banner_620x252px_TR.jpg

Göster

Tüm ürünler

Kapasite

8GB
16GB
32GB
64GB
128GB
256GB

Arabirim

USB 3.0

Boyut

Normal

FiyatV3 USB Sürücü 256GB

Kapasite: 256GB
Okuma Hızı: 120MB/sn'ye kadar (USB 3.0 yuvalı sistem)
Yazma Hızı: 25MB/sn'ye kadar (USB 3.0 yuvalı sistem)

V3 USB Sürücü 128GB

Kapasite: 128GB
Okuma Hızı: 80MB/sn'ye kadar (USB 3.0 yuvalı sistem)
Yazma Hızı: 25MB/sn'ye kadar (USB 3.0 yuvalı sistem)

V3 USB Sürücü 64GB

Kapasite: 64GB
Okuma Hızı: 80MB/sn'ye kadar (USB 3.0 yuvalı sistem)
Yazma Hızı: 25MB/sn'ye kadar (USB 3.0 yuvalı sistem)

V3 USB Sürücü 32GB

Kapasite: 32GB
Okuma Hızı: 80MB/sn'ye kadar (USB 3.0 yuvalı sistem)
Yazma Hızı: 25MB/sn'ye kadar (USB 3.0 yuvalı sistem)

V3 USB Sürücü 8GB

Kapasite: 8GB
Okuma Hızı: 40MB/sn'ye kadar (USB 3.0 yuvalı sistem)
Yazma Hızı: 12MB/sn'ye kadar (USB 3.0 yuvalı sistem)

V3 USB Sürücü 16GB - Güneº Sarısı

Kapasite: 16GB
Okuma Hızı: 60MB/sn'ye kadar (USB 3.0 yuvalı sistem)
Yazma Hızı: 12MB/sn'ye kadar (USB 3.0 yuvalı sistem)

V3 USB Sürücü 16GB

Kapasite: 16GB
Okuma Hızı: 60MB/sn'ye kadar (USB 3.0 yuvalı sistem)
Yazma Hızı: 12MB/sn'ye kadar (USB 3.0 yuvalı sistem)

V3 USB Sürücü 16GB - Volkanik Turuncu

Kapasite: 16GB
Okuma Hızı: 60MB/sn'ye kadar (USB 3.0 yuvalı sistem)
Yazma Hızı: 12MB/sn'ye kadar (USB 3.0 yuvalı sistem)