Verbatim piller, doğru şekilde kullanıldıklarında tüm cihazlar için güvenli bir enerji kaynağı sunarlar. Yanlış veya uygun olmayan amaçlarla kullanılmamaları gerekir ve aşağıdaki bilgiler her zaman akılda bulundurulmalıdır.

 

 

 

1. Piller, artı ve eksi kutuplar birbiriyle temas ettiğinde kısa devre yapabilir. Bu, hava girişine ve akmaya neden olabilir.
2. Tüm pilleri, çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin. Pilin yutulması halinde, derhal doktora başvurun.
3. Pilleri şarj etmeyin. Şarj edilme özelliği olmayan pillerin şarj edilmesi gaz ve/veya ısı oluşumuna ve bunun sonucunda patlama ve/veya yangın riskine neden olabilir.
4. Pilleri ateşe atmayın.
5. Pillerin aynı kutuplarını birbirine temas ettirmeyin.
6. Pillerin biçimini bozmayın, ezmeyin veya delmeyin.
7. Pilleri parçalamayın.
8. Pilleri normal evsel atıklarla birlikte atmayın.