LED Teknolojisi

LED Teknolojisi

LED (Iºık Yayan Diyot), elektrik akımı içinden geçerken ıºık veren özel bir materyal kompozisyonuna sahip elektronik yarı iletken bir cihazdır. Kırmızı bir LED olan, insan gözünün algılayabileceği bir spektrum ile ıºık üreten ilk pratik LED 1962 yılında bulundu. Bunlar, göstergeler ve alfa nümerik ekranlar için kullanılan kırmızı LED'lerdi. O zamandan beri, mavi, yeºil ve mor ıºık yayıcı LED'ler geliºtirilmiºtir ve araºtırma, en düºük maliyetlerle daha yüksek ıºık çıkıºı ve verimlilik üzerine odaklanmıºtır. Genel aydınlatma konusunda gerekli olan beyaz ıºığı üretmek için LED'ler tek renkli ıºığı mavi veya UV LED'e yakın bir renkten daha geniº bir spektrumdaki beyaz ıºığa dönüºtüren fosfor malzemeleri ile çevrelenir. LED substratlarının, fosforlarının ve enkapsülanlarının geliºtirilmesi ve satıºı, Verbatim'in aile ºirketi olan Mitsubishi Chemical Holdings Corporation'ın kilit odağıdır.

Her bir Verbatim LED lambasının arkasındaki teknoloji, verimliliğe, konfora ve çevreye olan saygıya odaklıdır. Doğal yapıları ile LED'ler, elektriği ıºığa dönüºtürmede daha etkilidir. Ayrıca, çok uzun ömürlüdürler, daha az atık üretirler, ki bu da çevreye olan etkisini azaltmaktadır. LED lambaların ürettiği rahatlatıcı ıºık ve içinde yaºadığımız çevreye özen gösterme ile birlikte gelen gönül rahatlığı, Verbatim'in aydınlatma deneyimine katkı sunuyor. Tüm Verbatim LED lambaları, rahatlayıcı sıcak bir ıºık üretir. Modern ve sadece bir döneme ait olmayan tasarımlara sahiptirler ve E27, E14, GU5.3 ve GU10 dahil popüler klasik akkor ve halojen lambaların kolayca yerine geçerler.

Tümü enerji tasarruflu, uzun ömürlü, ºok ve titremeye dirençli ve ultraviyole veya infrared radyasyon yaymayan lambalardır. Ayrıca tümü, aºırı ısınmayı önlemek ve ürünün tam ömrünü sürdürmesini sağlamak için TCS (Sıcaklık Kontrol Sistemi) ile donatılmıºtır.

LED Ürünleri >>

[[SLIDESHOW]]