Toplu olarak "flaş bellek" cihazları olarak bilinen USB sürücüler, Katı Hal Sürücüleri (SSD) ve fotoğraf makinesi kartları genellikle NAND flaş olarak bilinen bir teknolojiyi temel alırlar. Kullanıcının bilgisayar sistemi ya da cihaz tarafından bildirilen kullanıcı kapasitesinin tanıtımda belirtilen kapasiteyi tam olarak yansıtmaması yaygın bir durumdur. Bunun birçok nedeni vardır.

  • Sayı sistemlerindeki farklılıklar

Bilgisayar depolama şirketleri etiket depolama kapasiteli onluk sistemi baz alırken, Windows gibi bilgisayar sistemleri depolama kapasitelerini ikili sistem bazında bildirir.(Çünkü OS X Snow Leopard Apple depolama kapasitelerini onluk sistem bazında bildirir)

Onluk SI Tanımı   İkili IEC Tanımı
1000 (103) kB – Kilobyte 1024 (210) KiB – Kibibyte
1 000 000 (106) MB -Megabyte 1 048 576 (220) MiB – Mebi byte
1 000 000 000 (109) GB – Gigabyte 1 073 741 824 (230) GiB – Gibibyte
1 000 000 000 000 (1012) TB - Terrabyte 1 099 511 627 776 (240) TiB – Tibibyte

  • Tüketicinin kullanımına yönelik bir depolama cihazının hazırlanmasında bir biçimlendirme görevi gerçekleştirmek şarttır. Biçimlendirme boş alanı kullanır ve bu da kullanıcının kullanabildiği depolama alanını azaltır.
  • Ayrıca, bir depolama cihazının kullanım ömrü süresince en ideal performansını korumasını amaçlayacak şekilde tasarlanmış olan bazı yönetimsel görevler de gerçekleştirilir.
  • Tüm hücrelerin performansı kullanım sırasında izlenir. Ayrı bir bellek hücresi performansının kabul edilen standartların altına düşmesi durumunda yedek görevi görmesi için birçok yedek hücre korunur Kullanıcının kullanabildiği boş alanın genel miktarı, bir "yedek" hücre kusurlu bir hücrenin yerine geçecek şekilde sabit kalır.
  • Depolama cihazı içerisinde kullanıcı verilerinin ve özelliklerinin konumu açısından yönetimsel bir hizmet bulunur. Ayrıca, aygıt yazılımı ve takip eden aygıt yazılımı güncellemeleri için depolama cihazı denetleyicisi tarafından ayrılan küçük bir boş alan miktarı da mevcuttur.

USB sürücülerimiz, Katı Hal Sürücülerimiz (SSD) ve bellek kartlarımız için, Windows işletim sistemleri tarafından bildirilmek üzere aşağıdaki kullanıcı kapasitesi miktarını öngörüyoruz.

Nominal Kapasite Bildirilen Minimum Kapasite (genellikle daha yüksek olacaktır)
4GB yaklaşık olarak 3,6GB
8GB yaklaşık olarak 7,2GB
16GB yaklaşık olarak 14,4GB
32GB yaklaşık olarak 28,8GB
64GB yaklaşık olarak 57,6GB