CLEANSUI su filtreleri, diğer su filtresi markalarına göre Japonya'daki ev ve iº yerlerinde daha fazla kullanılmaktadır.

Mitsubishi Rayon Cleansui tarafından geliºtirilen eºsiz oluklu lif kaplama teknolojisi, faydalı minerallerin suda kalmasını sağlarken %99,99 oranında bakteri içeren kontaminantların da temizlenmesini sağlamaktadır.

Bir sürü mineral su ºiºesi satın almaktansa insanlar ana içme suyu kaynağı olarak giderek artan bir oranda arıtılmıº musluk suyu kullanmayı tercih etmektedirler. Yalnızca sağlık açısından fayda sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda da para tasarrufu sağlamaktadır ve çevreye karºı da daha duyarlıdır.

Cleansui water filter jugs designed by Guzzini