Verbatim, çevreyle ilgili konuları ciddi bir şekilde ele almakta ve bu doğrultuda çevre dostu ürünler sunmaya çalışmaktadır. Verbatim alkalin pillerin hiçbir modelinde Cıva veya Kadmiyum bulunmamaktadır ve pillerde kullanılan diğer tüm metaller, Avrupa pil yönetmeliğinde belirtilen kriterleri karşılamaktadır.

Tüm pillerimiz ROHS (tehlikeli maddelerin azaltılması yönetmeliği) uyumlu olup, ambalajlarımızın üzerinde Avrupa’daki bölgesel topluluklar tarafından belirlenmiş olan toplama ve geri dönüşüm programlarına uyduğumuzu gösteren Tekerlekli Çöp Kutusu logosu yer almaktadır.

Piller, ister geri dönüşüm ister özel imha amaçlı olsun, evsel atıklardan ayrı olarak toplanmalı veya atılmalıdır. Bazı topluluklarda alkalin pillerin geri dönüştürülmesi veya toplanması hizmeti sunulmaktadır. Bu hizmetle ilgili ayrıntılar için lütfen ilgili yerel makamlarla irtibat kurun.

Büyük miktarlarda alkalin pilleri tek bir grup halinde atmamak önemlidir. Çünkü, kullanılmış piller hala bir miktar enerji içerir ve diğer pillerle temas ettiklerinde güvenlik açısından riskler oluşturabilirler.