Akıllı seçim - LED

LED'ler, geleneksel ampullerden daha az enerjiye ihtiyaç duyarlar ve tehlikeli maddeler içermezler. Günümüzde, neredeyse her elektronik cihazda bulunmaktadırlar. On yıllardır popüler olmasına rağmen, LED'ler sadece birkaç yıldır genel anlamda ticari ve ev içi amaçlarda kullanılmaya baºlanmıºtır. Aydınlatma, ev ve iº yerlerinde elektrik enerjisi kullanımının % 20'si ila 40'ı arasında tutmaktadır. LED aydınlatmaya geçmek bunu, %5'e düºürecektir.

LED'lerin Avantajları:

  • Yüksek seviyede parlaklık ve yoğunluk
  • %80 enerji tasarrufu
  • Cıvasız
  • 25 yıllık çalıºma ömrü (*günde 4 saat kullanımla)