1. USB RF Alıcısını USB bağlantı noktasına bağlayın
  2. Pillerin farede takılı olduğundan emin olun
  3. Alıcının üstündeki Kimlik düğmesini bir kez tıklatın. Kırmızı LED ıºığı yanıp sönmeye baºlar
  4. Sonra, farenin altındaki Kimlik düğmesini tıklatın
  5. Alıcıdaki LED ıºığı birkaç saniye hızla yanıp söner ve sonra yanıp sönmesi durur
  6. Artık fare kullanıma hazırdır
  7. Fareyi kapatmak için farenin üstündeki Kimlik düğmesini, LED ıºığı bir kez yanıp sönene kadar, 3 saniye basılı tutun.

Fare Kurulum ve Yazılım Yönergeleri CD'de verilmiºtir

 

 

 
 
 
 
Part of the Mitsubishi Chemical Holdings Group
Copyright © 2014 Verbatim Ltd. All Rights Reserved.
"Verbatim" and logo are the trademarks of Mitsubishi Kagaku Media Co., Ltd. registered in EU and other countries.
GB = 1 milyar bayt. Depolama için kullanılan kapasite daha az olacaktır; cihaz, biçimlendirme ve diğer görevler için belleğin %10'una kadar kullanır. Bkz. www.verbatim.com/flashcapacity.
Website Design & Development by Orckid