27110_USB iStore Banner_620x252px_TR.jpg

Göster

Tüm ürünler

Kapasite

16GB
32GB
64GB
128GB

Arabirim

USB 3.0

Boyut

Normal

FiyatV3 MAX USB Sürücü 64GB

Kapasite: 64GB
Okuma Hızı: Maksimum 175MB/sn (USB 3.0 yuvalı sistem)
Yazma Hızı: Maksimum 80MB/sn (USB 3.0 yuvalı sistem)

V3 MAX USB Sürücü 128GB

Kapasite: 128GB
Okuma Hızı: Maksimum 175MB/sn (USB 3.0 yuvalı sistem)
Yazma Hızı: Maksimum 80MB/sn (USB 3.0 yuvalı sistem)

V3 MAX USB Sürücü 16GB

Kapasite: 16GB
Okuma Hızı: Maksimum 175MB/sn (USB 3.0 yuvalı sistem)
Yazma Hızı: Maksimum 80MB/sn (USB 3.0 yuvalı sistem)

V3 MAX USB Sürücü 32GB

Kapasite: 32GB
Okuma Hızı: Maksimum 175MB/sn (USB 3.0 yuvalı sistem)
Yazma Hızı: Maksimum 80MB/sn (USB 3.0 yuvalı sistem)