Verbatim Teknolojisi

MOR IŞIK KULLANAN YÜKSEK KALİTE LED

VxRGB, LED aydınlatmada benzersiz renkli aydınlatma sunan bir devrim.

Moda ışıkları

Restoran ışıkları

VxRGB olarak adlandırılmıº - Mor ile harekete geçirilmiº kırmızı, yeºil ve mavi fosforlu kombinasyon - mükemmel renk görünümleri ve alıºılagelmiº LED ıºık kaynaklarına göre çok daha geniº ve zengin bir spektrum sunar.

Fosforları harekete geçiren mor ıºıklar kullanarak, mavi fosfor daha tam bir spektrum sağlamak için eklenebilir. (Aksine, forforları harekete geçirecek mavi ıºık kullanan LED'ler, bir etkisi olmayacağından, fosfor karıºımında mavi fosfor içeremezler.)

Sonuç VxRGB teknolojisi kullanarak LED'ler halojen veya akkor lambalar gibi diğer ıºık kaynaklarına daha da benzer olabilirler.

Aynı zamanda, yüksek "algısal uygunluk" ile daha doğal bir ºekilde canlı görünmeleri için ıºıklı nesnelerde seçilen renklerin gerektiğinde renk parlaklığını arttıracak ºekilde müºteri tercihlerine uygun olarak üretilebilir.

VxRGB teknolojisi renklerin olması gerektiği gibi görünmesini sağlar ve nesneleri, tipografi dahil olmak üzere daha ince detaylı olarak aydınlatır. Ayrıca, beyazları daha beyaz yapa, cilt tonlarını daha doğru ºekilde sunar ve hatta çok yakın tonlar arasında ayrım yapılmasına yardımcı olur.

Aydınlatmanın en yüksek kalitede olması gerektiği yerlerde, VxRGB alabileceğinizin en iyisidir.