Viole Çip Teknolojisi


Doğal ıºığa çok benzeyen ve bulunduğu ortama göre ayarlanabilen (sıcak veya soğuk) enerji tasarruflu bir aydınlatma hayal edin   ݺte bu Mitsubishi Chemical Corporation'ın (MCC) Viole Çip teknolojisinin yapabildiği bir ºeydir. MMC, bir Viole Çip LED paketi üretmek için gerekli malzemelerin tümünü geliºtirerek böylesi bir aydınlatma üretebiliyor. Bu paket, yarı iletken substrattan, yüksek güce sahip viole LED çipinden (ıºığı yayan), çipi çevreleyip koruyan enkapsülan malzemeden ve beyaz ıºık üretmek için kullanılan mor ıºık tarafından harekete geçirilen fosforlardan oluºur.

Güneºten gelen doğal ıºık, tüm görünür dalga boylarından oluºur:  mavi, yeºil, sarı, kırmızı.  Bu nedenle LED'lerle doğal ıºık üretmek için, yayılan ıºığın geniº, hatta bu dalga boyutlarındaki bir spektruma sahip olması gerekir. Tipik "sahte beyaz" LED'ler, mavi uyarılmaya ek olarak sarı fosforlar kullanırlar. Fakat bu LED'ler ayrı mavi ve sarı/yeºil zirvelere sahiptir ve kırmızı dalga boylarında çok zayıftırlar. Bu, böyle bir ıºıkla aydınlatıldığında bir kırmızı elma gibi öğelerin donuk, neredeyse kahverengi görünmesine neden olabilir.

MCC Viole Çip teknolojisi ile üretilen LED'ler, güneº ıºığına daha yakın benzerliğe sahip bir spektrum yayarlar. Bu nedenle, ıºık kalitesi çok yüksektir ve gerçek renk sağlar. Renksel Geriverim İndeksi (CRI) 90'nın üzerindedir ve R9 (kırmızı) bileºeni 85'in üzerindedir, böylelikle kırmızı renkler gerçekçi ve canlı görünür.

MCC ayrıca, Viole Çip teknolojisini kullanan renk ayarlı aydınlatmayı da geliºtirmiºtir.
Ürün özellikleri ºunları içerir:

- Renk sıcaklığını 2700K'dan (sıcak beyaz) 6500K'ya (çok soğuk beyaz)     
     ayarlayabilme özelliği
- Renk sıcaklığı aralığı boyunca sabit kalan ıºık birimi çıkıºı
- Renk sıcaklık aralığı boyunca korunan yüksek CRI
- Renk sıcaklık aralığı boyunca tamamen ayarlanabilirlik

Ayarlanabilen, yüksek CRI aydınlatma ürünleri, konaklama, ticaret ve sağlık dahil birçok alanda geniº bir uygulama yelpazesine sahip olacaktır. Çevreye yönelik bir görev adına gün ıºığında soğuk beyaz ıºık üretmek ve ardından da rahatlatıcı bir mod üretmek adına akºamları sıcak ıºığa dönüºmek için aynı aydınlatma fikstürünün kullanıldığını hayal edin. Ya da gece ile karºılaºtırıldığında gün ıºığında görünümünüzü benzeºtirmek için bir mağazanın soyunma odasında veya makyaj odasında ayarlanabilir yüksek kalitedeki ıºıkların kullanıldığını hayal edin. MCHC'nin KAITEKI'sinden (rahat, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevreyi destekleyen felsefe) VxRGB'nin nasıl ortaya çıktığını anlamak kolaydır.