Verbatim'in Ana Kuruluşları

Verbatim’in Amerika, Avrupa/Orta Doğu/Afrika ve Asya Pasifik bölgelerindeki işletmeleri tamamen Tokyo Temelli Mitsubishi Kagaku Media Co., Ltd.'nin yan kuruluşlarına aittir. MKM’nin ana şirketi, Mitsubishi Chemical Corporation (MCC), Japonya'nın en büyük kimyasal şirketlerinden biridir

Mitsubishi Chemical Corporation

Mitsubishi Chemical Corporation, Mitsubishi Kasei Corporation ve Mitsubishi Petrochemical Co., Ltd. tarafından 1 Ekim 1994'te yaratılmış bir entegre kimyasal şirkettir. Mitsubishi Chemical'ın geniş yelpazedeki çalışmaları, onu dünyadaki ilk on şirketten biri yapar.

Mitsubishi Chemical

Öncülük Ruhu, Mitsubishi Chemical Gücü

Mitsubishi Chemicals'ın öncülük eden gücü, hem ürünlerinde hem de Yokohama Araştırma Merkezinde sürekli olarak yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde görülmektedir. Şirketin en büyük araştırma tesisi olan Merkez, esas olarak geniş yelpazede alanı kapsayan temel Ar-Ge etkinliklerini gerçekleştirir. Şirketin geleceği için kritik olan alanlara özellikle odaklanılır. Bu alanlara bilgi, elektronik bileşenler ve farmasötikler dahildir.

Mitsubishi Chemical