CLEANSUI su filtreleri, diğer su filtresi markalarına göre Japonya'daki ev ve iş yerlerinde daha fazla kullanılmaktadır.

Mitsubishi Rayon Cleansui tarafından geliştirilen eşsiz oluklu lif kaplama teknolojisi, faydalı minerallerin suda kalmasını sağlarken %99,99 oranında bakteri içeren kontaminantların da temizlenmesini sağlamaktadır.

Bir sürü mineral su şişesi satın almaktansa insanlar ana içme suyu kaynağı olarak giderek artan bir oranda arıtılmış musluk suyu kullanmayı tercih etmektedirler. Yalnızca sağlık açısından fayda sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda da para tasarrufu sağlamaktadır ve çevreye karşı da daha duyarlıdır.

Cleansui water filter jugs designed by Guzzini